Folkene bag Skrol

  • Mads Nielsen

Mads er uddannet lærer ved ‘Den Frie Lærerskole’ i Ollerup og uddannet skuespiller fra ‘Nordisk Teaterskole’. Han har de seneste 12 år arbejdet som pædagog både i børnehave, og senest som Skolepædagog på Saksild Skole & Børnehus. Her har Mads været drivkraften bag en række entrepenørskabsprojekter, både i indskoling og på mellemtrin. Og denne erfaring har været med til at danne fundamentet for Skrol.

Mads har i mange år arbejdet med kreativitet i børnehøjde, hvor leg med skrot har været et centralt omdrejningspunkt. Han har lang erfaring, med at afholde igangsættende workshops om ‘Leg med Skrot’ på flere af landets skoler og biblioteker. Og det er denne tilgang til kreativitet i børnehøjde og leg med skrot, som er en af drivkrafterne bag Skrol.


  • Henrik Terndrup Bertelsen

Henrik er uddannet murersvend, og arbejder nu som Skolepædagog på Saksild Skole & Børnehus, hvor han har været medudvikler på Skrol. Her har hans legende tilgang til pædagogiske aktiviteter og eksperimenterende tilgang til praktiske værksteder, været en vigtig kilde til at udvikle Skrol i både koncept og praksis.

Henrik har beskæftiget sig med rollespil siden barndommen, og har bl.a. været medudvikler på Live Rollespil på landsplan. Og denne erfaring med rollespil og skabelse af historier i fællesskaber, har spillet en central rolle i udviklingen af Skrol.


  • Jonas Daniel Davidsen

Jonas er uddannet pædagog med en kandidat i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. Han har flere års erfaring fra både den pædagogiske praksis, men også som underviser på pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse ved VIA University College Horsens. Jonas har tilføjet et teoretisk og forskningsbaseret fundament til Skrol, der har sikret, at Skrol både er blevet udviklet i teori og praksis, og på et solidt forskningsbaseret grundlag.

Derudover har Jonas været engageret rollespiller siden ganske ung, og har, med hans erfaring indenfor rolleleg, fortællinger og samskabelse, spillet en central rolle i at binde teori og praksis sammen i Skrol.


Tankerne bag Skrol

Skrol havde sin spæde start som en pædagogisk aktivitet i understøttende undervisning på Saksild Skole & Børnehus. Til at starte med, var det et forsøg på både at introducere rollespil og leg med skrot i undervisningen, men disse to blev hurtigt slået sammen i ét projekt, som blev til det Skrol vi har i dag (skrot + rollespil = Skrol). Efter at have arbejdet med Skrol et stykke tid, blev projektet introduceret for FFYE Fonden for Entrepenørskab, som støttede op om udviklingen af Skrol, og gjorde det muligt at udbrede projektet til hele skolen.

Herefter tog tingene fart, og hele skolen blev hurtigt engageret i udviklingen af Skrol i forskellige fagsammenhænge. Det blev tydeligt, at Skrol kunne noget helt særligt, og det blomstrede fra at være en spændende pædagogisk idé, til at være et seriøst fagligt projekt. Vi begyndte at udvikle Skrol på et empirisk forskningsgrundlag, og projektet gik fra at være en aktivitet til understøttende undervisning, til at være et solidt læringsværktøj, der kan anvendes som en fast del af undervisningen i alle fag.

Det særlige ved Skrol, er værktøjets fokus på praktisk og kreativ anvendelse af viden og kompetencer, der sikrer en bedre læring. Skrols rammer giver børnene mulighed for at lege og eksperimentere med viden, og samtidigt har underviserne mulighed for at følge børnenes spor og interesser. Så med Skrol, har vi et værktøj, der gør børnenes interesser til drivkraften i læring. Og på den måde sikrer vi, at læring både bliver meningsfuld og spændende.

Med Skrol i undervisningen, er børnene med til at skabe deres egen læring. Børnene bliver som producenter samtidigt formidlere og undervisere for hinanden. Og viden bliver derved omsat til vigtige kompetencer.